fbpx

Odwołania od egzaminu adwokackiego

Odwołania od egzaminu radcowskiego

Odwołania od egzaminu wstępnego na aplikację

Odwołania od egzaminu notarialnego

Skontaktuj się

  Skuteczne odwołania od wyników egzaminów

  01

  Tylko adwokaci i radcy prawni

  Każde z odwołań lub skarg sporządzane jest wyłącznie przez współpracujących z naszym serwisem adwokatów lub radców prawnych.
  02

  Limitowana liczba odwołań

  Podstawową zasadą naszej pracy jest JAKOŚĆ, a nie ilość. Mając na uwadze możliwości kadrowe współpracowników serwisu PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE – każdego roku jesteśmy w stanie zrealizować ok. 50 zleceń

  03

  Gwarancja staranności

  Serwis PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE nie gwarantuje, że przygotowany projekt odwołania albo skargi na pewno zmieni uchwałę o negatywnym wyniku egzaminu na pozytywną – byłoby to nieuczciwe.
  04

  Kolejność zgłoszeń

  Decyduje kolejność zgłoszeń oraz nasze rokowania na uwzględnienie odwołania! Istnieje możliwość rezerwacji odwołania.
  05

  Terminowość

  Mając świadomość konsekwencji nie zachowania terminów na wniesienie odwołania od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu – sporządzane projekty odwołania przekazywane są Klientom z pewnym wyprzedzeniem, co ma zagwarantować terminowe złożenie odwołania.
  06

  Konkurencyjne ceny

  Wycena sporządzenia każdego projektu odwołania ustalana jest indywidualnie. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma m.in.stopień skomplikowania danego egzaminu, liczba przygotowywanych projektów odwołań w jednym zamówieniu, termin realizacji zlecenia.

  Przygotowujemy odwołania od uchwał w przedmiocie
  negatywnego wyniku państwowych egzaminów prawniczych

  Zadzwoń jeśli masz pytania

  Państwowe Egzaminy Prawnicze

  Początkowo za naszym pośrednictwem wspieraliśmy wielu przystępujących do państwowych egzaminów prawniczych, którzy z różnych przyczyn uzyskali negatywny wynik egzaminu.

  Świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej przy tworzeniu projektów odwołań w toku postępowania administracyjnego, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego z czasem przekształciło się w zawodowe świadczenie usług w tym zakresie.

  W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem zarówno zdających postanowiliśmy zając się problematyką szeroko pojętych – odwołań – w sposób w pełni profesjonalny.

  Profesjonalnie oznacza, iż:

  • zajmujemy się wyłącznie sporządzaniem projektów odwołań od negatywnych wyników państwowych prawniczych egzaminów zawodowych (egzamin, na aplikacje prawnicze, egzamin adwokacki, egzamin radcowski, egzamin notarialny)
  • projekty odwołań w toku postępowania administracyjnego oraz skargi w toku postępowania sądowoadministracyjnego sporządzają wyłącznie adwokaci i radcy prawni
  • każdy z przygotowywanych przez nasz zespół projektów odwołania jest przygotowywany z zachowaniem zasad należytej staranności

  Każdego roku monitorujemy zarówno przebieg, jak i wyniki egzaminów prawniczych. Dokładnie analizujemy zdawalność egzaminów w ramach poszczególnych Okręgowych Rad Adwokackich, Okręgowych Izb Radców Prawnych.Na uwadze mamy także poziom zdawalności w poszczególnych Komisjach egzaminacyjnych i podejście konkretnych egzaminatorów. Na przestrzeni lat bardzo duża część członków Komisji – nie zmienia się, co pozwala wyciągać wnioski co do modelów oceny prac egzaminacyjnych na przyszłość.

  Przedmiotem naszej analizy jest też aktualna linia orzecznicza sądów administracyjnych, co pozwala oprzeć zarzuty skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na najczęściej uwzględnianych przesłankach odwoławczych.

  Na podstawie tak zebranych danych przystępujemy do stworzenia projektu odwołania lub skargi od uchwały w przedmiocie negatywnego wyniku Państwowego Egzaminu Prawniczego.

  Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że bywały roczniki, w których nawet powyżej 20% wszystkich odwołań zostało uwzględnionych. Oznacza to, że dzięki wniesieniu środka zaskarżenia nawet kilkaset osób rocznie nie musiało ponownie przystępować do skomplikowanych egzaminów zawodowych. Dzięki wniesieniu skutecznego odwołania, w wielu przypadkach, udało się oszczędzić zarówno czas, zdrowie, jak też i środki finansowe.

  Teraz swoją wiedzą i spostrzeżeniami odnośnie metodologii sporządzania projektów odwołań od negatywnego wyniku egzaminu prawniczego chcemy podzielić się z Państwem.

  Skontaktuj się

  TWÓJ EGZAMIN JESZCZE SIĘ NIE SKOŃCZYŁ!

  TELEFON

  Zadzwoń Teraz