fbpx

FAQ
czyli najczęściej zadawane pytania

Niniejszy FAQ (ang. Frequently Asked Questions), czyli zbiór najczęściej zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi stworzyliśmy w oparciu o pytania, które najczęściej zadawali nam Klienci, pragnący przy naszym wsparciu stworzyć projekt odwołania lub skargi.

Listę pytań Klientów poszerzyliśmy o te, które dotychczas nie padły, ale w naszej ocenie mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług serwisu PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE.

Tworzeniem projektów odwołań i skarg zajmujemy się od 2014 roku. Wcześniej pomoc w przygotowaniu projektów odwołań była jedynie połączeniem pasji i koleżeńskiej pomocy. Dziś serwis PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE jest profesjonalnie zarządzanym projektem prawno – edukacyjnym.

Nie. Zajmujemy się jedynie tworzeniem odwołań i skarg od wyników państwowych egzaminów prawniczych

Nie. Zajmujemy się jedynie tworzeniem projektów odwołań i skarg od wyników państwowych egzaminów prawniczych. W celu należytego przygotowania do ww. egzaminów odsyłamy do podmiotów profesjonalnie zajmujących się szkoleniami w tym zakresie.

Podstawową zasadą naszej pracy jest dbałość o należytą JAKOŚĆ merytoryczną przygotowywanych projektów skarg i odwołań. Mając na uwadze możliwości kadrowe współpracowników serwisu PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE – po każdym państwowym egzaminie prawniczym jesteśmy w stanie zrealizować ok. 50 zleceń w zakresie sporządzenia projektu odwołania od uchwały o negatywnym wyniku wybranego egzaminu prawniczego.

Decyduje kolejność zgłoszeń! Istnieje możliwość rezerwacji miejsc.

Nie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracują z nami wybrane kancelarie adwokackie i radcowskie z całego kraju, specjalizujące się w przygotowywaniu projektów odwołań i skarg od uchwał w sprawie negatywnego wyniku państwowych egzaminów prawniczych. Adwokaci i radcy prawni reprezentują także naszych Klientów w toku postępowania sądowo-administracyjnego oraz sporządzają w tym zakresie niezbędne pisma procesowe.

Każde z odwołań i skarg jest sporządzane wyłącznie przez współpracujących z naszym serwisem adwokatów lub radców prawnych, a w przypadku egzaminu z prawa karnego – także przez byłych prokuratorów.

Nie. Podstawą naszej pracy jest posiadanie indywidualnych specjalistycznych kwalifikacji przez przygotowujących projekty odwołań lub skarg oraz posiadanie statusu profesjonalnego pełnomocnika. Przydzielanie poszczególnych zleceń następuje przede wszystkim wedle kryterium specjalizacji danego pełnomocnika.

Tak. Istnieje możliwość spotkania osobistego w Warszawie. Prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania. Konsultacja osobista ma charakter odpłatny.

Świadczymy swoje usługi na terenie całego kraju. W 90% przypadków nasi Klienci nie widzą potrzeby spotkań osobistych. Naszą łączność opieramy wówczas na środkach komunikacji elektronicznej tj. telefon, e-mail, w wyjątkowych przypadkach wideokonferencja. Dla pozostałych 10% osób pragnących kontaktu bezpośredniego stworzyliśmy możliwość osobistego kontaktu w Warszawie. Osobiste spotkania z Klientami mają charakter odpłatny.

Na wstępie musimy podkreślić – odwołanie albo skarga zawsze przygotowane są w terminie warunkującym skuteczne ich wniesienie. Czas oczekiwania jest zależny m.in. od liczby i rodzaju popełnionych błędów. Czas realizacji zlecenia zależny jest też od aktualnej liczby zleceń realizowanych przez pełnomocników Serwisu PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE

Tak. Istnieje możliwość zagwarantowania sobie przygotowania odwołania jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminów. Każda rezerwacja pomniejsza dostępną pulę 50 odwołań. Rezerwacja jest odpłatna. W przypadku potwierdzenia zlecenia – koszt rezerwacji nie jest zaliczany na poczet przygotowania projektu odwołania.

Serwis PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE nie gwarantuje, że przygotowany projekt odwołania zmieni negatywną ocenę egzaminu zawodowego na pozytywną – byłoby to nieuczciwe. Serwis PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE gwarantuje jednak, że każdy z projektów odwołania będzie przygotowany z zachowaniem zasad należytej staranności. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że bywały roczniki, w których nawet powyżej 20% wszystkich odwołań zostało uwzględnionych. Oznacza to, że dzięki wniesieniu środka zaskarżenia nawet kilkaset osób rocznie nie musiało ponownie przystępować do egzaminów zawodowych. Dzięki wniesieniu skutecznego odwołania udało się oszczędzić zarówno czas, zdrowie, jak też i środki finansowe.

Cena naszych usług zależy od wielu czynników i każdorazowo kształtuje się w sposób indywidualny. Wśród głównych czynników wpływających na cenę sporządzenia projektu można wskazać m.in. niezbędny nakład pracy konieczny do przygotowania odwołania, czy też skargi, liczbę błędnych odpowiedzi testowych, stopień trudności egzaminu w danym roku, termin realizacji zlecenia.

Wycena każdorazowo odbywa się w sposób indywidualny. Chcesz zamówić wycenę? Zapraszamy do działu KONTAKT.

Tak. Serwis PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE, na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę.

Aktualnie istnieje możliwość realizacji płatności przelewem bankowym lub gotówką w trakcie osobistego spotkania w Warszawie. W najbliższym czasie planujemy umożliwienie płatności także kartą płatniczą lub kredytową oraz tzw. przelewem ekspresowym.

Tak. W określonych przypadkach istnieje taka możliwość, o ile nie spowoduje to opóźnienia w przygotowaniu innych, wcześniej zleconych projektów odwołania lub skargi. Wiąże się to także ze zwiększeniem kosztów przygotowania projektu odwołania, czy też skargi.

Zastanawiasz się czy twój egzamin już się skończył?
SKONTAKTUJ SIĘ

Zadzwoń Teraz